ՖՐԱԿՑԻՈՆ ՄԻԿՐՈՆԻԴԼԻՆԳԸ

    Ցուցված է.

  • ակնեից մնացած հետքերի(post acne) վերացման համար
  • սպիների հարթեցման համար
  • մաշկի էլաստկության և տուրգորի բարձրացման համար
  • մանր կնճիռային ծերացման ժամանակ:

ԿԱՏԱԼՈԳ

Share