7-ը 1-ում ունիվերսալ կոմբայն

$1.00

7-ը 1-ում ունիվերսալ կոմբայն

Ֆունկցիաներն են՝

  • միկրոդերմոբրազիա
  • ուլտրաձայնային մաքրում
  • սառը մուրճիկ
  • տաք մուրճիկ
  • միկրոտոկեր / պարունակում են նաև ձեռնոցները /
  • ֆոտոթերապիա
  • ֆոնոֆորեզի 2 գլխիկներ
Share